SBS THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Trong thời gian số ca mắc Covid 19 gia tăng, SBS khuyến cáo khách hàng khi sử dụng phương tiện giao thông (Xe cá nhân, xe buýt…) tuân thủ thông điệp 2K theo hướng dẫn của bộ y tế để bảo vệ sức khỏe của khách hàng và cộng động.

SBS - ANNOUNCEMENT OF IMPLEMENTING COVID-19 PREVENTION
Trích nguồn: https://moh.gov.vn/

Infographic_Thông điệp 2K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, khách hàng cần đeo khẩu trang và thường xuyên khử khuẩn bằng cách rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn khi di chuyển bằng phương tiện giao thông

Các trường hợp bắt buộc sử dụng khẩu trang tại công cộng

SBS - ANNOUNCEMENT OF IMPLEMENTING COVID-19 PREVENTION
Trích nguồn: https://moh.gov.vn/

Infographic_Thông điệp 2K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Đồng thời SBS cũng sẽ tiến hành khử khuẩn thường xuyên trên các phương tiện vận chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho Quý khách hàng.

Cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh.

Thông tin tham khảo đầy đủ về infographic thông điệp 2k trong phòng chống dịch Covid tại:

https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/-infographic-thong-iep-2k-phong-chong-dich-covid-19-hien-nay

Trân trọng,

SBS

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN