Lễ bàn giao xe cho doanh nghiệp

Tháng 12/2020, M&H tổ chức buổi tiếp nhận số lượng lớn xe cho các doanh nghiệp

Nhu cầu sử dụng xe của các doanh nghiệp ngày càng cao, nắm bắt được vấn đề đó, M&H đã không ngần ngại đầu tư số lượng lớn xe và đội ngũ lái xe chuyên nghiệp để phục vụ các doanh nghiệp trên địa bàn.

Car Handover Ceremony For Enterprise

Car Handover Ceremony For Enterprise

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN