Lễ bàn giao xe buýt SBS tại Hà Nội

Ngày 26/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư M&H cùng với Ban Giám đốc Công ty Thaco đã có buổi bàn giao xe buýt phục vụ trường học quốc tế.

Với sự phát triển không ngừng về mạng lưới và dịch vụ của mình, SBS vinh dự được sự tin tưởng của nhiều đối tác khác nhau sử dụng dịch vụ.

The Ceremony Of Handover SBS BUS In Hanoi

The Ceremony Of Handover SBS BUS In Hanoi

The Ceremony Of Handover SBS BUS In Hanoi

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN