Điểm Đón XI RIVERVIEW – Quận 2

Điểm Đón XI RIVERVIEW – Mã XI – có địa chỉ tại số 190 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm trước cổng tòa nhà XI RIVERVIEW PALACE

Bus stop station XI RIVERVIEW – Code XI –  is located at 190 Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City – This bus stop is stay in font of RIVERVIEW PALACE

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: PASTÈQUE

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station XI RIVERVIEW – District 2

Điểm đón XI RIVERVIEW nằm trước cổng tòa nhà XI RIVERVIEW PALACE / XI RIVERVIEW Bus Stop Station stay in font of RIVERVIEW PALACE

Bus stop station XI RIVERVIEW – District 2

Điểm đón XI RIVERVIEW nằm trước cổng tòa nhà XI RIVERVIEW PALACE / Map of The Sun XI RIVERVIEW Bus Stop Station stay in font of RIVERVIEW PALACE

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h05 am – In the Morning: Bus will leave at 7h05 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 15h10 – 16h15 – 17h10

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h10 – 16h15 – 17h10

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN