Điểm đón xe buýt tại Palm Height – Quận 2

Điểm Đón Palm Height – Mã PALM – nằm trên đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2. Điểm đón nằm trên đướng lối vào cổng Palm Height

Bus stop station Palm Height – Code PALM –  is located at Song Hanh street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City. This bus stop stay at the way lead to Palm Height

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: POIRE

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Tram Palm Height

Điểm đón   nằm trước tòa nhà Palm Height/ Bus stop station  stay in front of Palm Height

Bản đồ điểm đón  tại tòa nhà Palm Height/ Map of  Bus stop station Palm Height

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h10 am – In the Morning: Bus will leave at 7h10 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 16h15 – and 17h15

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 16h15 – and 17h15

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN