Điểm đón xe buýt Sai Gon Villas Hill – Quận 9

Điểm Đón Sai Gon Villass Hill – Mã SVH – nằm trên 99 Lê Văn Việt, Phường Tang Nhơn Phú, Quận 9. Điểm đón nằm trên đướng lối vào cổng Sai Gon Villas Hill

Bus stop station Sai Gon Villas- Code SVH –  is located at 99 Le Van Viet street, Tang Nhon Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City. This bus stop stay in front of Sai Gon Villas Hill

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: POIRE

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Điểm đón   nằm trước lối vào khu vực Sai Gon Villas Hill/ Bus stop station  stay in front of Sai Gon Villas Hill

Điểm đón   nằm trước lối vào khu vực Sai Gon Villas Hill/ Bus stop station  stay in front of Sai Gon Villas Hill

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h30 am – In the Morning: Bus will leave at 7h30 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 15h20 – 16h15 – and 17h15

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h20 – 16h15 – and 17h15

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN