Điểm đón trạm Vinhome Grand Park – Quận 9

Điểm Đón Vinhome Grand Park – Mã VGP – nằm  trong khu nội đô Vinhome tại Sãnh S3.02, Quận 9, P. Long Thạnh Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh

Bus stop station Vinhome Grand Park – Code VGP –  is located at internal area Vinhome lobby S3.02, Long Thanh Mỹ Ward, District 9 , Ho Chi Minh City.

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: GRENADES

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus Stop Station VINHOME GRAND PARK - District 9

Điểm đón   nằm trước sãnh S3.02 khu vực nội bộ của tòa nhà/ Bus stop station  is located in lobby S3.02 internal area

Bus Stop Station VINHOME GRAND PARK - District 9

Bản đồ Điểm đón   nằm trước sãnh S3.02 khu vực nội bộ của tòa nhà/ Map of Bus stop station  is located in lobby S3.02 internal area

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h40 am – In the Morning: Bus will leave at 7h40 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15  và – 16h15 

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 and 16h15

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN