Điểm đón trạm Nguyễn Bính – Quận 7

Điểm Đón Nguyen Binh – Mã NB – nằm  trên góc đường Nguyễn Bính và đường Lý Long Tường, Phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bus stop station Nguyen Binh – Code NB –  is located at  cross-road Nguyen Binh street and Ly Long Tuong street, Tan Phong Ward, District 7 , Ho Chi Minh City.

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: CARAMBOLE 2

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

SBS Tram Nguyen binh

Điểm đón   nằm gần góc đường Nguyễn Bính và Lý Long Tường/ Bus stop station  is located in cross-road Nguyen Binh and Ly Long Tuong

Bản đồ điểm đón trạm Nguyen Binh – Quận 7/ Map of  Bus stop station Nguyen Binh – District 7 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h00 am – In the Morning: Bus will leave at 7h00 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 15h20 – 16h15  and 17h15

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h20 – 16h15 and 17h15

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN