Điểm Đón Thảo Điền Pearl – Quận 2

Điểm Đón Thảo Điền Pearl – Mã TDP – nằm tại số 12 Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm gần trước cổng tòa nhà Thảo Điền Pearl và cổng vào siêu thị

Bus stop station Thao Dien Pearl – Code TDP –  is located at 12 Quoc Huong street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City – This bus stop stay near in font of Thao Dien Pearl Tower and entry supermarket

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: RAISIN

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station Thao Dien Pear – District 2

Điểm đón Thảo Điền Pearl nằm trước tòa nhà / Bus Stop station Thao Dien Pearl stay near in font of Tropic Garden Tower

Bus stop station Thao Dien Pear – District 2

Bản đồ điểm đón Thảo Điền Pearl nằm trước tòa nhà / Map of Bus Stop station Tropic Garden stay near in font of Tropic Garden Tower

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h15 am – In the Morning: Bus will leave at 7h15 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 15h10 – 16h15 – and 17h15

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h10 – 16h15 – and 17h15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN