Điểm Đón THAI CONG DESIGNER – Quận 2

Điểm đón The Sun Avenue – Mã TCD – có địa chỉ tại số 215 A1 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm gần ngã 3 đường Nguyễn Văn Hưởng và đường 215

Bus stop station The Sun Avenue – Code TCD –  is located at 215 A1 Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City – This bus stop is near cross-road Nguyen Van Huong Street and No 215 street

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: PASTÈQUE

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station THAI CONG DESIGNER – District 2

Điểm đón THAI CONG DESIGNER nằm gần ngã 3 đường Nguyễn Văn Hưởng và đường 215  / THAI CONG DESIGNER Bus Stop Station is near cross-road Nguyen Van Huong Street and No 215 street

Bản đồ Điểm đón THAI CONG DESIGNER tại Quận 2 khu vực Thảo Điền / Map of The Sun THAI CONG DESIGNER Bus Stop Station at District 2 , Thao Dien ward

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h10 am – In the Morning: Bus will leave at 7h10 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 15h10 – 16h15 – 17h10

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h10 – 16h15 – 17h10

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN