Điểm Đón Hoàng Anh Gia Lai – Quận 2

Điểm đón Hoàng Anh Gia lai – Mã HAGL – nằm trên số 37 đường Nguyễn Văn Hưởng ,P.Thảo Điền, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Tại lối ra của tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai (Nguyễn Văn Hưởng)

Bus stop station Hoang Anh Gia Lai – Code HAGL –  is located at address No 37 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City – This bus stop located in way out of Hoang Anh Gia Lai Tower (Nguyen Van Huong)

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: CERISE

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station Hoang Anh Gia Lai – District 2

Điểm đón tại lối ra tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai (Nguyễn Văn Hưởng) / Hoang Anh Gia Lai Bus Stop Station – located in way out of tower Hoang Anh Gia Lai

Bus stop station Hoang Anh Gia Lai – District 2

Bản đồ điểm đón tại lối ra tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai (Nguyễn Văn Hưởng) / Map of Hoang Anh Gia Lai Bus Stop Station – located in way out of tower Hoang Anh Gia Lai

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h10 am – In the Morning: Bus will leave at 7h10 am

Buổi chiều tùy vào tình hình mật độ giao thông tại khu vực dự kiến xe sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ như sau:

In the afternoon, it depends on traffic jam situation at area bus estimate time will come back bus stop station with information below

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 14h45 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 14h00)

Bus will come estimate time at 14h45 (with students who leave from school at 14h00)

        Xe dự kiến về trạm lúc 15h45 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 15h00) 

Bus will come estimate time at 15h45 (with students who leave from school at 15h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 16h45 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 16h00)

Bus will come estimate time at 16h45 (with students who leave from school at 16h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 17h45 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 17h00)

Bus will come estimate time at 17h45 (with students who leave from school at 17h00)

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15’

Facebook
Twitter
LinkedIn