Bus Stop Station Vincom Go Vap – Go Vap District

Điểm đón trạm Vincom Gò Vấp – Mã VGV – nằm trên đường 12 Phan Văn trị ngay tại trung tâm thương mại Vincom Gò Vấp, Phường 5, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Bus stop station Vincom Go Vap – Code VGV –  is located at Vincom Go Vap Shopping Mall with address 12 Phan Van Tri Street, Ward 05, Go Vap District , Ho Chi Minh City.

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: RAMBOUTAN

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus Stop Station Vincom Go Vap - Go Vap District

Điểm đón  vào buổi sáng  nằm trước cổng trung tâm thương mại Vincom Go Vap/ Bus stop station  is located  in front of  Vincom Go Vap Shopping Mall

Bus Stop Station Vincom Go Vap - Go Vap District

Bản đồ điểm đón buổi sáng Vincom GoVap / Map of Bus stop station  is located  in front of  Vincom Go Vap Shopping Mall – in the morning

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h00 am – In the Morning: Bus will leave at 7h00 am

Xin Lưu ý: Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15  – 16h15 và 17h15 tại trạm 309 Đường Phạm Văn Đồng (tên cũ Bún Bò Xưa – tên hiện tại Cafe Nắng)

Special note: In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 16h15 và 17h15 at bus stop 309 Pham Van Dong street (formerly known as Bún Bò Xưa – currently Cafe Nắng)

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN