Bus stop station Tropic Garden – District 2

Điểm Đón Tropic Garden – Mã TGP – nằm tại số 56 đường Số 66, Phường Thảo Điền, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm gần trước cổng tòa nhà Tropic Garden

Bus stop station Tropic Garden – Code TGP –  is located at No 56 street 66, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City – This bus stop stay near in font of Tropic Garden Tower

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: POMME

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station Tropic Garden – District 2

Điểm đón Tropic Garden nằm trước tòa nhà Tropic Garden / Bus Stop station Tropic Garden stay near in font of Tropic Garden Tower

Bus stop station Tropic Garden – District 2

Bản đồ điểm đón Tropic Garden nằm trước tòa nhà Tropic Garden / Map of Bus Stop station Tropic Garden stay near in font of Tropic Garden Tower

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h05 am – In the Morning: Bus will leave at 7h05 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 và 16h15

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 and 16h15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN