Bus stop station The Vista – An Phu – District 2

Điểm Đón The Vista – Mã VIS – nằm tại số 628C Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm đường bên trong khu vực sãnh tòa nhà Vista

Bus stop station The Vista – Code VIS –  is located at 628 Xa Lo Ha Noi street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City. This bus stop stay near inside lobby area of Tower Vista

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: PAMPLEMOUSSE 1 & 2

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station The Vista - An Phu – District 2Điểm đón  Vista An Phú  nằm đường bên trong khu vực sãnh tòa nhà Vista / Bus stop station The Vista stay near inside lobby area of Tower Vista

 

Bus stop station The Vista - An Phu – District 2

Bản đồ điểm đón  Vista – An Phú nằm đường bên trong khu vực sãnh tòa nhà Vista / Map of  Bus stop station The Vista stay near inside lobby area of Tower Vista

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h20 am – In the Morning: Bus will leave at 7h20 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 15h10 – 16h15 – and 17h15

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h10 – 16h15 – and 17h15

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN