Bus stop station The Sun Avenue – District 2

Điểm đón The Sun Avenue – Mã TSA – có địa chỉ tại số 28 đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm gần quán Cafe Highland – Cafe Ông Bầu và cửa hàng thời trang

Bus stop station The Sun Avenue – Code TSA –  is located at 28 Mai Chi Tho street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City – This bus stop is near Highland Coffee shop – Ong Bau Coffee shop and fashion restaurant

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: FRUIT DE LA PASSION

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station The Sun Avenue – District 2

Điểm đón The Sun Avenue nằm gần khu vực Cafe Highland – Cafe Ông Bầu  / The Sun Avenue Bus Stop Station is near Highland Coffee and Ong Bau Coffee

Bus stop station The Sun Avenue – District 2

Bản đồ Điểm đón The Sun Avenue nằm gần khu vực Cafe Highland – Cafe Ông Bầu / Map of The Sun Avenue Bus Stop Station is near Highland Coffee and Ong Bau Coffee

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h15 am – In the Morning: Bus will leave at 7h15 am

Buổi chiều tùy vào tình hình mật độ giao thông tại khu vực dự kiến xe sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ như sau:

In the afternoon, it depends on traffic jam situation at area bus estimate time will come back bus stop station with information below

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 15h10 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 14h00)

Bus will come estimate time at 15h10 (with students who leave from school at 14h00)

        Không có xe về trạm Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 15h00

There are no bus with students who leave from school at 15h00

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 17h15 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 16h00)

Bus will come estimate time at 17h15 (with students who leave from school at 16h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 18h15 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 17h00)

Bus will come estimate time at 18h15 (with students who leave from school at 17h00)

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15’

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN