Bus Stop Station Sai Gon Pearl – Binh Thanh District

Điểm Đón Sai Gon Pearl – Mã SGP – nằm  trong khu nội đô khu đô thị Sài Gòn Pearl tại đường D5 giao với D4 , Phường 22 , Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Bus stop station Sai Gon Pearl – Code SGP –  is located at internal area Sai Gon Pearl at cross-road D5 Street and D4 Street, Ward 22, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: PAPAYE

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Tram xe Buyt Sai Gon Pearl - Duras

Điểm đón  vào buổi sáng  nằm trong khu nội ô góc đường D5 và D4/ In the morning – Bus stop station  is located in cross-road D5 and D4 street

Ban Do Tram xe Buyt Sai Gon Pearl - Duras

Bản đồ Điểm đón   Sai Gon Pearl / Map of Bus stop station  Sai Gon Pearl

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h00 am – In the Morning: Bus will leave at 7h00 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 15h15  – 16h15 và 17h15 

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h15 – 16h15 và 17h15

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Điểm trả tại điểm đón Sài Gòn Pearl vào buổi chiều gần cửa hàng Con Cưng / Bus stop station Sai Gon Pearl in the afternoon is near Con Cung store

Bus Stop Station Sai Gon Pearl - Binh Thanh District

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN