Bus Stop Station Phu Tho Stadium – District 11

Điểm Đón Sân Vận Động Phú Thọ –  mã: PT – nằm  trên 01 Lữ Gia P.5, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Bus stop station Phu Tho Stadium – Code PT –  is located at 01 Lu Gia street, Ward 5, District 11 , Ho Chi Minh City.

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: NOIX DE COCO

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus Stop Station Phu Tho Stadium - District 11

Điểm đón   nằm trên 01 Lữ Gia – trước cổng sân Phú Thọ Quận 11/ Bus stop station  is located at 01 Lữ Gia Street – Quận 11 

Bus Stop Station Phu Tho Stadium - District 11

Bản đồ điểm đón SVĐ Phú Thọ – Quận 11/ Map of  Bus stop station Phu Tho Stadium – District 11

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 6h50 am – In the Morning: Bus will leave at 6h50 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN