Bus stop station Phu Nhuan Compound – District 2

Điểm Đón Phu Nhuan Compound – Mã PNC – nằm tại góc đường Thái Ly và đường Trần Văn Sắc (tên đường cũ góc đường số 44 và đường số 41) Phường Thảo Điền, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bus stop station Phu Nhuan Compound – Code PNC –  is located at cross-road Thai Ly street and Tran Van Sac street (the old name is No 44 street and No 41 Street) , Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: LONGANE

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station Phu Nhuan Compound – District 2

Điểm đón Phú Nhuận Compound tại góc đường Thái Ly và đường Trần Văn Sắc (tên gọi cũ đường số 41 và đường số 44) / Bus Stop station Phu Nhuan Compound stay at corner Thai Ly street and Tran Van Sac street (the old name is No 41 street and No 44 street)

Bus stop station Phu Nhuan Compound – District 2

Bản đồ điểm đón Phú Nhuận Compound tại góc đường Thái Ly và đường Trần Văn Sắc (tên gọi cũ đường số 41 và đường số 44) / Map of Bus Stop station Phu Nhuan Compound stay at corner Thai Ly street and Tran Van Sac street (the old name is No 41 street and No 44 street)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h10 am – In the Morning: Bus will leave at 7h10 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 và 16h15 

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 and 16h15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN