Bus Stop station Ni Vien Long Nhieu – Thu Duc District

Điểm đón trạm Ni Viện Long Nhiễu – Mã NVLN – nằm trên đường 1284 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Bus stop station Ni Vien Long Nhieu – Code NVLN –  is located at 1284 Pham Van Dong Street, Linh Tay Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City.

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: RAMBOUTAN

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus Stop station Ni Vien Long Nhieu - Thu Duc District

Điểm đón  vào buổi sáng  nằm trên đường 1284 Phạm Văn Đồng – Quận Thủ Đức/ Bus stop station  is located  1284 Pham Van Dong Street – Thu Duc District

Bus Stop station Ni Vien Long Nhieu - Thu Duc District

Bản đồ điểm đón buổi sáng Ni Vien Long Nhien / Map of Bus stop station  Ni Vien Long Nhieu

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h20 am – In the Morning: Bus will leave at 7h20 am

Xin Lưu ý: Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15  – 15h15 – 16h15 và 17h15 tại trạm 133 Đường Thống Nhất – P. Bình Thọ – Quận Thủ Đức

Special note: In the afternoon, the bus will arrive at the drop-off points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h15 – 16h15 và 17h15 at bus stop 133 Thong Nhat  street – Binh Tho Ward – Thu Duc District 

Bus Stop station Ni Vien Long Nhieu - Thu Duc District

Điểm trả  vào buổi chiều  nằm trên đường 133 Thống Nhất – Phường Bình Thọ – Quận Thủ Đức/ Bus stop station drop off point in the afternoon  is located  133 Thong Nhat – Binh Tho Ward – Thu Duc District

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN