Bus stop station Masteri Thảo Điền – District 2

Điểm Đón Masteri Thảo Điền – Mã MAS – nằm tại số 159 Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm gần khu sân Tennis của Masteri Thảo Điền – tại ngã 3 đường D1 

Bus stop station Masteri Thảo Điềnl – Code MAS –  is located at 159 Xa Lo Ha Noi street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City. This bus stop stay near Tennis area of Masteri Thao Dien and crossroad D1

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: FRUIT DU DRAGON

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station Masteri Thảo Điền – District 2

Điểm đón  Masteri Thảo Điền nằm gần khu vực sân tennis và ngã 3 đường D1 / Bus Stop station Masteri Thao Dien stay near Tennis Area and cross-road D1

 

Bản đồ điểm đón  Masteri Thảo Điền nằm gần khu vực sân tennis và ngã 3 đường D1 / Map of Bus Stop station Masteri Thao Dien stay near Tennis Area and cross-road D1

Bus stop station Masteri Thảo Điền – District 2

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h15 am – In the Morning: Bus will leave at 7h15 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 – 15h10 – 16h15 – and 17h15

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 15h10 – 16h15 – and 17h15

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN