Bus Stop Station Giga Mall – Thu Duc District

Điểm Đón trạm Giga Mall – Mã GGM – nằm trên đường 240 – 242 Phạm Văn Đồng ngay tại trung tâm thương mại Giga Mall, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức

Bus stop station Giga Mall – Code GGM –  is located at Giga Mall Shopping Mall with address 240 – 242 Pham Van Dong Street, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District , Thu Duc City.

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: FRUIT DU JACQUIER

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus Stop Station Giga Mall - Thu Duc District

Điểm đón  vào buổi sáng  nằm trước cổng trung tâm thương mại Giga Mall/ Bus stop station  is located  in front of Giga Shopping Mall

Bus Stop Station Giga Mall - Thu Duc District

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h15 am – In the Morning: Bus will leave at 7h15 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15  – 16h15 và 17h15 tại trạm D17 – địa chỉ tại ngã 3 Đường Số 17 giao với đường Phạm Văn Đồng (635 Phạm Văn Đồng), Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 – 16h15 và 17h15 at bus stop D17  – cross road D17 Street and Pham Van Dong Street (635 Pham Van Dong street) , Hiep Binh Chanh Ward , Thu Duc District – Thu Duc City

Bus Stop Station Giga Mall - Thu Duc District

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN