Bus stop station Estella (Mangue 1) – District 2

Điểm Đón Estella – xe Mangue 1 – Mã EST 1 – nằm trên đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2. Điểm đón nằm phía sau tòa nhà Estella gần vòng xoay 

Bus stop station Estella – Bus name Mangue 1 – Code EST 1 –  is located at Vu Tong Van street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City. This bus stop stay behind Estella Tower and near Rotation

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: MANGUE 1

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Bus stop station Estella (Mangue 1) – District 2

Điểm đón   nằm trên đường Vũ Tông Phan phía sau tòa nhà Estella / Bus stop station is located on Vu Tong Phan street and behind Estella Tower

Bus stop station Estella (Mangue 1) – District 2

Bản đồ điểm đón  tại xe Mangue 1 – Estella / Map of  Bus stop station Estella – Mangue 1

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h20 am – In the Morning: Bus will leave at 7h20 am

Buổi chiều xe hoạt động sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ từ trường như sau: 14h15 –  15h10 – 16h15 – and 17h10

In the afternoon, the bus will arrive at the pick-up points during the following time frames from the school: 14h15 –  16h15 – and 17h10

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN