Bus stop station Cung Văn Hóa Lao Động – District 1

Điểm đón Cung Văn Hóa Lao Động nằm tại địa chỉ 55B Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bus stop station Cung Van Hoa Lao Dong is located in 55B Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: CITRON

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Điểm đón Cung Văn Hóa Lao Động – 55B Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 / Cung Van Hoa Lao Dong Bus Stop Station – 55B Nguyen Thi Minh Khai Q.1

Bản đồ Điểm đón Cung Văn Hóa Lao Động – 55B Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 / Map of Cung Van Hoa Lao Dong Bus Stop Station – 55B Nguyen Thi Minh Khai Dist.1

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 6h55 am – In the Morning: Bus will leave at 6h55 am

Buổi chiều tùy vào tình hình mật độ giao thông tại khu vực dự kiến xe sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ như sau:

In the afternoon, it depends on traffic jam situation at area bus estimate time will come back bus stop station with information below

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 15h00 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 14h00)

Bus will come estimate time at 1500 (with student who come back from school at 14h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 16h05 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 15h00)

Bus will come estimate time at 16h05 (with student who come back from school at 15h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 17h10 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 16h00)

Bus will come estimate time at 17h10 (with student who come back from school at 16h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 18h10 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 17h00)

Bus will come estimate time at 18h10 (with student who come back from school at 17h00)

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15’

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN