Điểm đón tại La Astoria Plaza – Quận 2

Bus stop station La Astroria – District 2

Điểm Đón La Astoria Plaza – Mã HML – nằm trên địa chỉ 383 đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2. Điểm đón nằm trước cổng tòa nhà La Astoria Plaza Bus stop station La Astoria plaza- Code HML –  is located at 383 Nguyen Duy Trinh street, Binh Trung Tay Ward, […]

Điểm đón tại Imperia – An Phú – Quận 2

Bus stop station Imperia - An Phu – District 2

Điểm Đón Imperia – Mã IPM – thuộc trung tâm Phường An Phú, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm trước cổng tòa nhà Imperia Bus stop station Imperia – Code IPM –  is located at center of An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City. This bus stop stay […]

Điểm đón The Vista – An Phu – Quận 2

Bus stop station The Vista - An Phu – District 2

Điểm Đón The Vista – Mã VIS – nằm tại số 628C Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đón nằm đường bên trong khu vực sãnh tòa nhà Vista Bus stop station The Vista – Code VIS –  is located at 628 Xa Lo […]